Home   Artists: A   Acid Drinkers   Bandyta Podw¢rkowy Print     Save    Mail     
Acid Drinkers: Bandyta Podw¢rkowy lyricsMyÜlaÆem, ¾e nie byÆem w porz¥dku
Lub, na przykÆad frajerem
MiaÆem pow¢d, pow¢d by spr¢bowa
By coÜ wygra
Trzeba walczy
Ostatni pener, ostatni pener w okolicy
ByÆem Üwirem, zerem nie ¾adnym bohaterem
Bandyt¥ jak nikt wok¢Æ
?ami
¥cym ka¾de pierdolone prawo
Podw¢rkowym bandziorem, stuprocentowym kretyem
Szczaj¥c w gardÆo prawdy
Ukrywaj¥c si©
Siedz¥c w szcz©kach nienawiÜci
Chcesz by nast©pnym