Home   Artists: A   Acid Drinkers   Czapki Z G¢w (przed T¥ Dam¥) Print     Save    Mail     
Acid Drinkers: Czapki Z G¢w (przed T¥ Dam¥) lyricsCzapki z gÆ¢w panowie i proponuj© sÆucha
niech si© nikt nie wa¾y pierdn¥ i niech nie zabrz©czy mucha
rozwalaj¥c si© w swym chlewie odpalam CD
i powtarzam: czapki z gÆ¢w, jeÜli tylko macie sÆuch
Czapki z gÆ¢w przed t¥ dam¥
Odtwieram pierwsz¥ flach© rycz¥c: uwaga, spok¢k, cisza!!
nie chc© ¾eby ktoÜ tu pisn¥Æ albo obrzydliwie ziewaÆ
rozwalaj¥c si© w swym chlewie odpala CD
i powtarzam: czapki z gÆ¢w, jeÜli tylko macie sÆuch
Czapki z gÆ¢w przed t¥ dam¥
Czapki z gÆ¢w panowie i proponuj© sÆucha
niech si© nikt nie wa¾y pierdn¥ i niech nie zabrz©czy mucha
rozwalaj¥c si© w swym chlewie odpalam CD
i powtarzam: czapki z gÆ¢w, jeÜli tylko macie sÆuch