Home   Artists: L   Lore   Seanchas Print     Save    Mail     
Lore: Seanchas lyricsAn seanchas gearr, an seanchas is fearr

An scal is giorra is milse I mbal

An chnid is l an chnid is fearr

Focal n dh m thaithnonn lig d


Fol la 'lore'

Fol la lae

Fol d da d ril la

Fol d da


Scal gearr greanmhar n scal fada fann

Droch-scal fada n scal maith ln

Scal deas goirid an scalin is fearr

An iomarca te r, n dan port de

Chomh domhain teis an fharraige,

Dubh te gual


Chomh bodhar te bata

Chomh dubh teis a smar

Chomh gasta te giorrafhia

Chomh bocht teis an deor