Home   Artists: M   Manatark   Haldjast Print     Save    Mail     
Manatark: Haldjast lyrics
H¤vita mu hingetalad
Pårmu paiska påhitåed
V¤lja viska veendumused
Sohu såtku suundumused
Roogi rinnust vihkamine
Anna jåudu siirast tahtest
Kåril kingi kìlmakargus
Vårsed v¤¤na vaimulahkmelt
S¤¤sta seesmist seletajat
Armu anna ainutåele
Kirgasta, puhasta
Veel enne kui ma...
... Haldjast naasen...
... Ja maailm ¤rkab...!
#KUNINGVERI KROONITA
LÃ¥putult loojuv
Vetevoolusest v¤ledam
Kuldsaalides kånnib
Kulgeb ka kroonita
Tammisleekidest v¤ledam
Haldjaviisidest oiukam
KÃ¥neldes toidab mu kurjuse kammitsat
Tunniga tantsib ka kuulapsed hootuks
Selgitan? Sånad on sìndides sellised
Haarates måtteid nad unustan sootuks...
Silmades s¤ilita sånatut s¤det
Kelle eest sa ka sìdame 'i sulgeks
Keda ka 'i kummardaks, kelleg 'ka ei kulgeks
Silmades s¤ilita saladust seitset
Taevane tulelååm
Vetevoolusest v¤ledam
Kujuta kuldsaale
Kuningverena kånnid
Haldjaviisidest heledam
Tammisleekidest tumedam
Selles seisuses sìnnid
Selles seisuses kånnid
Vetevoolusest v¤ledam
Eluohtudest oiukam
Kui vaid hoiad
Mind hukkumast