Home   Artists: P   Pura F   4 Daughters Print     Save    Mail     
Pura F: 4 Daughters lyricsYo Askarin
Ehteka ehtani, Yajheeleh amani, Hena wahweetani
Heyah nainhace, yah jhee nehseh
Ohplot see-ee meeyeh
Yahnah Gowah, eeneh eereh weh-hempeh-yee
Eh-een eereh, yahnghee
Eh-een ghoodeh behhe yehdoh

Yo sepoy
Ehteka eh-nombahyee. Yahjeeleh moni
Hena wa aga araqueess
Heya nainhace yah-jhee-nehseh
Ahktah-teeyah mahntoy ahtsoot
Yahnah Gowah, eeneh eereh weh-hempeh-yee
Eh-een eereh, yahnghee
Eh-een ghoodeh behhe yehdoh

Yo Mahrahskahreen
Ehteka ehnani yah-jhee-leh mangree
Hena wa-munti
Ehyah nainhace yah-jhee-nehseh
Oohseeha meeyeh heeyahn
Yahnah Gowah eehneh eereh
Ee-neh ee-reh Tahnyee
Eh-een ee-reh nehwah yohahweeneh
Ee-neh Kahnspewah neh-deh wah-hah

Yo Posh
Ehteka ehtopahyee, yahjeelej peekt
Hena wa-moonktah-gheenee
Heyah nainhace yah-jhee-neh-she
Ooh-ee-ah way yah nohn-hee
Yahnah Gowah ee-nneh ee-reh
Wah-neh-nee
Eh-een eereh gahdoh-wah
Eh-een ohwahghee heh-wee-goh